מעלעלת תשתף פעולה עם יריד הספרים של ארטפורט ומבואות: קרן הרעיונות ע״ש יואב בראל, לקידום ספרי אמנות בישראל.

2020 מעלעלת

שירז גרינבאום ויאיר מיוחס.

תנאי השימוש כפופים לרישיון ייחוס-שיתוף זהה 

של Creative Commons 2.5 אלא אם סוכם אחרת.